Нашата Приказна

КОЛА започна како мала фамилијарна компанија во 1992 година, со визија да стане најдобра дистрибутерскa куќa во регионот -најдобро организирана, со најсовремени софтверски решенија, лидер во воведувањето на светските новитети. Уште на самите почетоци КОЛА го избра квалитетот како единствена мерка за успех.

Повеќе

Зошто Ние?

Како компанија која секогаш гледа многу понапред во иднината, секогаш имплементираме напредни информатички технологии во нашето работење со цел да останеме лидери на пазарот на кој дејствуваме.Од самиот почеток е имплементиран современ ERP софтвер (UPIS) за поддршка на комплетното работење на компанијата, кој во својата функционалност содржи B2B пристап, современ и „tailoredmade“ WMS приспособенна нашите потреби, кој функционира по FEFO систем (First Expired First Out).

Повеќе
Дознај Повеќе Галерија

За навремена достава е задолжена компанијата КОЛА ЛОГИСТИКА, која работи in-house за компаниите КОЛА и ТОТАЛ ПЛУС ЛОГИСТИК. Целосната дистрибуција е организирана од централниот магацин во Скопје и секојдневно се врши со 39 товарни возила, од кои 18 комбиња и 21 камион.Капацитетот на возилата за превоз на стока е од 1.100 кг до 10.000 кг. Со ваков возен парк е овозможено ефикасно сервисирање од најмали до најголеми клиенти. Со 39 возачи на возниот парк, дневно поминуваме 5.100 километри или на годишно ниво над 1.400.000 километри. Во текот на една година возниот парк на КОЛА ЛОГИСТИКА испорачува 21.000 тони стока до 3.600 купувачи.

Повеќе

- Private Label -

Baduco in soybean oil 80gr.

Baduco in soybean oil 170 gr.

Baduco 185 gr.

Baduco 95 gr.

Baduco sardine in oil 125 gr.

Baduco sardine in tomato sauce
125 gr.

Baduco sardine with chili 125 gr.

Bungee - Milk

Bungee - Hazelnut

Super Pire

ДОБИТНИЦИ >
ДОБИТНИЦИ >

- Контакт -

ДПТУ "КОЛА" ДООЕЛ

Качанички пат 254
Скопје 1000
Р. Северна Македонија
Телефон: +389 2 265 6770
Е-маил: info@kola.com.mk

Комерцијален директор

Кети Ангелковска (keti@kola.com.mk)

FOOD – K1

Директор

Владимир Мандичевски (vmandicevski@kola.com.mk)

KA Менаџер

Горан Ангеловски (gangelovski@kola.mk)

LКА Менаџер

Александар Грозданоски (aleksandar.grozdanoski@kola.com.mk)

TT Менаџер

Марјан Кузманов (mkuzmanov@kola.com.mk)

B & BEVERAGE – K3

Директор

Магдалена Тодоров (magde@kola.com.mk)

KA Менаџер

Данило Матовиќ (danilo.matovic@kola.com.mk)

Билјана Адамовска (biljana.adamovska@kola.com.mk)

ТТ Менаџер

Ристе Стојановски (rstojanovski@kola.mk)

UNILEVER – K2

Директор

Марјан Ѓонда (marjan@kola.com.mk)

KA Менаџер

Љупчо Несторовски (ljupco@kola.com.mk)

LКА Менаџер

Влатко Спасовски (vspasovski@kola.mk)

ТТ Менаџер

Бобан Јаковчевски (boban@kola.com.mk)

HORECA

Директор

Ирена Џерков (irena@kola.com.mk)

Менаџер

Александар Прошев (aprosev@kola.com.mk)

HENKEL – T1 (Total Plus Logistik)

Директор

Горан Илијевски (goran@totalplus.com.mk)

KA Менаџер

Благој Ѓорѓиев (blagoj@totalplus.com.mk)

LKA

Ива Голубовиќ (stankovikiva@totalplus.com.mk)

ТТ Менаџер

Сашо Цветаноски (scvetanoski@kola.com.mk)

slika HR Отворени позиции
Mapa